Popular science and outreach

2017

Börstell, Carl. 2017. Härmed tecknar jag dig ... Språktidningen 7. 52–57.
[ www | pdf ]

Börstell, Carl. 2017. Persontecken avslöjar vilka vi är. Dövas tidning 3. 7.
[ www | pdf ]

2013

Börstell, Carl. 2013. Här är 4% av invånarna döva. Dövas tidning 4. 13.
[ www | pdf ]