Popular science and outreach

2021

SVT (Sveriges Television; Swedish Television). May 13, 2021. Nya perspektiv: Drömmen om en teckenspråkig värld. Invited guest together with Pia Simper-Allen to discuss sign languages across the world.
[ www ]

2017

Börstell, Carl. 2017. Härmed tecknar jag dig … Språktidningen 7. 52–57.
[ www | pdf ]

Börstell, Carl. 2017. Persontecken avslöjar vilka vi är. Dövas tidning 3. 7.
[ www | pdf ]

2013

Börstell, Carl. 2013. Här är 4% av invånarna döva. Dövas tidning 4. 13.
[ www | pdf ]

Back to top